Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Tauromota.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo - Tauromota.lt sudaroma nuo momento, kai Pirkėjas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Tauromota.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

3. Tauromota.lt įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei Tauromota.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Pirkėjui užsakytos prekės. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti pirkėjo užsakymą.

4. Po Tauromota.lt užsakymo patvirtinimo, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Tauromota.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją raštu ar elektroniniu paštu info@tauromota.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

5. Pirkėjas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis Tauromota.lt bus ribojamos.

6. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

7. Pardavėjo internetinėje parduotuvėje Tauromota.lt teisę įsigyti siūlomas prekes turi: - fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų; - jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą; - juridiniai asmenys.

8. Draudžiama: - kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Pardavėjo sutikimo;

9. Nurodydamas savo duomenis, Pirkėjas turi naudoti lietuviškas raides. Vardas, Pavardė, vietovės pavadinimas turi prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

10. Tauromota.lt pasilieka teisę: - koreguoti elektroninėje parduotuvėje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams ar pakeitimams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo; - riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis Tauromota.lt; - asmenys, nesilaikantys šių taisyklių ar vykdantys kenkėjišką veiklą, patraukiami į teisinę atsakomybę.

11. Pirkėjai, pirkdami prekes Tauromota.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo ir pristatymo taisyklėmis.

12. Pirkėjas įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą.

13. Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje esančioje Tauromota.lt. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

14. Prekių kiekiai yra riboti.

15. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo sutarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir sutarti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

16. Prašymą ar skundą dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Pardavėjui raštu arba elektroniniu laišku info@tauromota.lt arba Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

Menu
Uždaryti
Back
Account
Close